גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הסימן שעשה אליעזר - ניחוש?

ב.

בביאור הפסוק "ה' אלקי השמים" - שאלות ברש"י

ג.

בין בן חורין לבין עבד

פרשת חיי שרה
שנת תשי"ד

דברי אברהם לעבדו

בראשית פרק כד

לפרק זה עיין גם גיליונות חיי שרה תש"ה, תשי"א, תשי"ב.

א.  הסימן שעשה אליעזר - ניחוש?

פסוקים י"ב-י"ד

רמב"ם, הלכות עכו"ם, פרק י"א ד':

אין מנחשים כגויים, שנאמר "לא תנחשו". כיצד הוא הנַחַש? כגון אלו שאומרים: הואיל ונפלה פתי מפי או נפל מקל מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך אין חפצי נעשים. הואיל ועבר שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי היום, שאם אצא – יפגעני רמאי. וכן אלו השומעים צפצוף העוף ואומרים: יהיה כך ולא יהיה כך; טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני... וכן המשים סימנים לעצמו: אם יארע לי כך וכך, אעשה דבר פלוני, אם לא יארע, לא אעשה – כאליעזר עבד אברהם – וכן כל כיוצא בדברים האלו הכל אסור.

השגת הראב"ד:

זה שיבוש גדול הוא, שהרי דבר זה מותר ומותר... ואיך חשב על צדיקים כמותם (- אליעזר, ויונתן בן שמואל בשמואל א' י"ד - ) עברה זו?! ואי הוי אינהו, מפקיה פולסיה דנורא לאפיה.

 

ואולם רוב המפרשים סבורים כראב"ד, שלא היה מעשה אליעזר אסור כלל וכלל (ומשתדלים אף לבאר דברי הרמב"ם כך).

גור-אריה:

ודבר זה נראה לי ברור, שלא היה במעשה אליעזר ניחוש כלל.

הסבר, כיצד אפשר לומר על מעשה אליעזר שלא היה נחש, ובמה נבדל "סימנו" מכל אותם סימנים שמביא הרמב"ם כדוגמה ל"נחשים"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר