גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

אלתרמן - שירי מכות מצרים

ב.

דרשת "עד כה" - שאלות ברש"י

ג.

רשעו של פרעה גרם למכה

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וארא
שנת תשי"ד

מכת דם

שמות פרק ז, פסוקים יד - כה

עיין גיליון וארא תשי"ג שאלה ב' וצרפהו הנה.

א.  אלתרמן - שירי מכות מצרים

לקח טוב:

לפי ששפכו דמם של ישראל כמים נהפכו "לדם יאוריהם ונוזליהם בל ישתיון" (תהלים ע"ח מ"ד).

מדרש זה מתפרש ע"י שירו של נתן אלתרמן: שירי מכות מצרים (נכתבו בימי מלחמת העולם השניה, עת נתכו מכות מצרים על כל ארצות אירופה ומחוצה לה).

מתוך הפרק דם:          

דולקים ריסי החי ושפתיהם שרב...
אבי, קורא הבן. בכורי, עונה האב.
סחרחר אני, אבי, סחרחר לא ממחול.
ניחר אני, אבי, ניחר אני כחול.
חבקני כביום שוד. סמכני עד אובד.
סמכני, אב, בנטף מים מן הכד.
בכורי, בכורי הבן. לדם היו המים.
כי דם טהור, בכורי, כי דם שופך כמים.
חשכו עמקי הבאר. אדמו עיני הבעיר,
כי דם היה בעיר ולא חרדה העיר.

1.

הסבר, לאיזו שאלה כללית בעניין המכות עונה כאן המשורר בשיחה שבין הבן והאב?

2.

היכן נאמר רעיון זה ברש"י לפרשת בא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר