גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואת פרשיות

ב.

המשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע

ג.

"ושמרתם" - הוא דבר הפסח

ד.

אין תקוה כהטפה ישירה

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשי"ד

פסח מצרים

שמות פרק יב, פסוקים כא - כח

עיין לפרשה זו ובייחוד למצוות הדם על המשקוף והמזוזות גיליון בא תש"ז.
א.  השוואת פרשיות

השווה את שתי הפרשיות שבפרק י"ב:

1. א'-כ'

2. כ"א-כ"ח 

והסבר מה היחס שהן מתייחסות זו לזו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר