גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

המסומל בעריכת הנרות

ב.

"לאורך אני צריך?"

ג.

"שתהא שלהבת עולה מאליה"

פרשת תצוה
שנת תשי"ד

עריכת הנרות

שמות פרק כז, פסוקים כ - כא

א.  המסומל בעריכת הנרות

אברבנאל, שואל:

מדוע ציוה ה' כאן על עריכת הנרות, שזה לא היה ראוי לצוותו, כי אם אחרי עשיית המשכן והנחת המנורה וכל הכלים במקומם. ועדיין לא ניתנה הכהונה לאהרן ולבניו, ואיך יצוה אותם על אופן השירות והעבודה שיעשו בהדלקת הנרות, שהם מכלל עבודתם?

המלבי"ם, מתרץ את השאלה הנ"ל בעזרת דברי ר' ידעיה הפניני הבדרשי, בספר "בחינת עולם", פרק ט"ז:

...התורה והאדם – חיבורם נר אלקים בארץ, התורה היא להב המתפרד משביב היושבי בשמים. והאדם בשני חלקיו (גופו ונשמתו) אבוקה שואבת אורו: גוו – פתילה נפתלת, ונשמתו – שמן זית זך, בהצמדם ובהתלכדם (של האבוקה והלהב) יתמלא הבית כולו אורה.

כיצד עונים דבריו לשאלת אברבנאל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר