גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוואה בין הפרשה להפטרה

ב.

רהב מצרים, אשור, בבל וצור

ג.

ההבדל בין קבץ ובין אסף

ד.

מדוע "ושכר לא היה"

ה.

מדוע קיבל נבוכדנצר שכר?

ו.

בביאור "פעולתו"

ז.

"נתתי לו את ארץ מצרים"

ח.

שאלות בטעמי המקרא

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי ההפטרה
פרשת וארא
שנת תשכ"ז

הפטרה

יחזקאל פרק כח

א.  השוואה בין הפרשה להפטרה

העניין המקשר את ההפטרה הזו לפרשתנו הוא העונש הניתן פה ושם למצרים.

1.

הסבר את ההבדל בין יחס מצרים לישראל בפרשתנו (וארא) ובין יחסה לישראל בתקופה עליה מדבר הנביא, וכפי שהוא תיאר יחס זה!

2.

מהם שני הנימוקים הניתנים בדברי ההפטרה הזאת לגזר הדין על מצרים?

(העזר גם ביחזקאל פרק י"ז).

3.

מה ראו מסדרי ההפטרה לפתוח בכ"ח כ"ה ולא בתחילת הנבואה על מצרים (כ"ט א')?

4.

התוכל להסביר בעזרת דברי הנבואה הזאת את סיבת השינוי שבין האות שנתן ה' למשה לעשותם לעיני ישראל (פרק ו') ובין האות אשר ציוה ה' את משה לעשותו לפני פרעה (ז' ח'-י"ג)?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר