גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פסקת "פעולתו של משה"

ב.

דברי אהרן לאחר חטא העגל

ג.

האמנם "כה אמר ה'"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי-תשא
שנת תשי"ד

מעשה העגל

שמות פרק לב, פסוקים ט - כט

גיליון זה הוא המשכו של גיליון כי תשא תשי"ג.

א.  פסקת "פעולתו של משה"

לדעת קאסוטו, מהווים הפסוקים ט"ו-כ"ט פסקה שלמה בפרקנו והוא קורא לה בשם "פעולתו של משה".
בפעולה זו הוא מבחין "שלשה צעדים":                      

צעד ראשון: פסוק כ'  – ביעור העגל

צעד שני:    פסוק  ?  –  ?  

צעד שלישי: פסוק  ? –  ?         

נסה להסביר מהו כל צעד!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר