גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בביאור "ויתן ה' את חן העם"

ב.

בעניין נתינת המתנות לבני ישראל

ג.

שאלות בדברי תרגום אונקלוס

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

בביאור "ישמע" ו"למען"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשכ"ז

לקראת יציאת מצרים

שמות פרק יא

א.  בביאור "ויתן ה' את חן העם"

 פסוק ג'

"וַיִּתֵּן ה' אֶת חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְרָיִם"

רמב"ן:  

שלא היו אנשים מצרים שונאים אותם על המכות, אבל מוסיפים בהם אהבה ונושאים חן בעיניהם לאמור: "אנחנו הרשעים, גם עושים חמס, וראוי הוא שיחונן אתכם האלוקים". גם האיש משה המביא עליהם המכות, גדול מאד בכל ארץ מצרים "בעיני עבדי פרעה" ואנשי ריבו. "ובעיני העם" – ישראל, אחרי שאמרו לו (ה' כ"א) "ירא ה' עליכם וישפט", אחרי (ו' ט') "ולא שמעו אל משה מקצר רוח", כי נתגדל מאוד בעיניהם, בראותם כי נאמן הוא לנביא לה'.
ויש אומרים כי "בעיני העם" – עַם מצרים. ולא אמר "בעיני פרעה ובעיני עבדיו", כי ה' אימץ את לבו כנגד משה ודיבר לו שלא כהוגן עתה פעמים, כי רצה ה' שיבוא אליו ושישתחווה לו כבוא אדם אל שונאו, כי כל זה גדולה ומעלה למשה, ולא יתכן לפרש כי "ויתן ה' את חן העם בעיני מצרים" הוא חן ההשאלה, כי עתה בזמן ההבטחה לא יאמר "ויתן ה'", אבל היה אומר "ואני אתן את חן העם". ולמטה (י"ב ל"ו) בשעת מעשה יאמר "וה' נתן".

1.

מה הקשיים השונים שרצה הרמב"ן ליישב בדבריו?

2.

מה ההבדל בין שני פירושיו ואיזה מהם נראה לך כפשוטו של מקרא?

3.

לשם מה מביא הרמב"ן בסוף דבריו את הפסוק י"ב ל"ד - במה הוא מסתייע בו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר