גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי אברבנאל

ב.

בביאור "כי קרוב הוא" - שאלות ברש"י

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

שאלות בדברי ראב"ע

ה.

"וה' הולך לפניהם"

פרשת בשלח
שנת תשכ"ו

יציאת מצרים

שמות פרק יג, פסוקים יז - כב

א.  שאלות בדברי אברבנאל

1.

פסוק י"ז

"וַיְהִי בְּשַׁלַּח פַּרְעֹה אֶת הָעָם"

אברבנאל, מקשה:

למה אמר "ויהיה בשלח פרעה את העם" - והיה ראוי שיאמר: "בצאת ישראל ממצרים ולא נחם אלוקים..." ומה לו עתה להודיע ששלחם פרעה, כי זה כבר נאמר למעלה, שיצאו ברשותו וגורשו ממצרים.

ענה לקושיתו!

2.       

פסוק י"ח

"וַחֲמֻשִׁים עָלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם"

אברבנאל, מקשה:

הנה הדברים האלה אינם נכתבים במקום הראוי להם, והיה ראוי לכותבם בפרשת (י"ב ל"ז) "ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף" ושם היה לו לספר, שעלו אותו המון הרב חמושים, לא עתה בתוך סיפור ניסי הים!?

ענה לקושיתו!

את המילה "חמושים" מסביר אברבנאל:

מזויינים בכל כלי זין או שהיו באים בסדר טוב ביד ראשי חמושים מנהיגי הצבא בעם, שהוא ממה שיאות לטוב התיקון בכל צבא, וכמו שציוה משה רבנו ע"ה (במדבר ל"ג) "ואתם תעברו חמושים", כי הנה עם היותם בוטחים בה' היו מזויינים, על דרך (משלי כ"א ל"א) "סוס מוכן ליום מלחמה ולה' הישועה".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר