גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יחס שלילי לנודר נדר

ב.

היתר נדרים

פרשת מטות
שנת תשי"ד

נדרים

במדבר פרק ל

א.  יחס שלילי לנודר נדר

רש"ר הירש, (בראשית כ"ח כ'):

הנודר מעתיק עצמו מהוויתו בזמנו ההווה אל עתידו, אל פרק זמן שלא בא עוד, ומחייב עצמו במה שיהיה עליו לעשותו בבוא הזמן. והנה בדבר זה, בהעתיקו עצמו במחשבתו לעתיד שהוא בלתי ידוע לנו (כי מי ידע מה ילד יום ומה תלד השעה הבאה? – בזה טמון החטא שבנדר). דיו לאדם שידע לכלכל דרכיו בכל רגע מרגעי ההווה, ולחיותו כראוי וכנדרש, מה שיהא חובה עלינו ברגע הבא, מה שידרש מאתנו לעשותו בעתיד, שומה עלינו לעשותו גם מבלי שנקבלנו עלינו בנדר. ומה שאסור עלינו לעשותו, לא נוכל לקימו גם אם נקבלנו בנדר. נותר איפוא לנודר לנדור בדברים שאינם מעלים ואינם מורידים; ויהא בזה מן האוולת הגמורה אם נרים לדרגת חובה קדושה דברים שאינם מעלים ואינם מורידים, ועוד לגבי זמנים עתידים – הבלתי ידועים לנו בהחלט.

היכן מצינו בפרקנו, בתורה ובכתובים, יחס שלילי זה לנודר נדר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר