גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

בביאור הכפילות "עד יעבר"

ג.

"ה' ימלוך לעולם ועד"

ד.

זמנו של "כי בא"

ה.

דרך הטעמת פסוק שבו שתי שאלות

פרשת בשלח
שנת תשכ"ז

שירת הים

שמות פרק טו

א.  שאלות מבנה

1.

לפי דעת קאסוטו (בפירושו לספר שמות) מתחלקת שירת הים לשלושה חלקים עיקריים:

א' – ו'; ז' – י"א; י"ב – ט"ז; ולדברי סיום י"ז – י"ח.

הבא נימוקים מבחינה פנימית ומבחינה חיצונית לחלוקה זו.

2.

לדעת קאסוטו יש בבית שלישי ביטויים מקבילים לביטויים בבית ראשון ויש בסוף בית שלישי הקבלה לתחילתו. מה הן ההקבלות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר