גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

"והיה עקב תשמעון" - שאלות ברש"י

ג.

מתנת החסד

ד.

"ברוך תהיה מכל העמים"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת עקב
שנת תשי"ד

"והיה עקב תשמעון..."

דברים פרק ז, יב - פרק ח, כ

א.  שאלות מבנה

1.

התוכל להוכיח שהקטע ז', י"ב - ח', כ' הוא לפי כל מבנהו פרשה אחת?

2.

כיצד מתקשרת פרשתנו לסוף הפרשה הקודמת?

 (לדרך קישור הפרשיות עיין דעת קאסוטו המובאת בגליון נשא תשי"ב).

3.

לפי דעת ר' דוד הופמן מתחלק הקטע ז' י"ב – ח' כ' לחמש פסקאות. כיצד?

סמן תחילתן וסופן.

4.

שכחת אלוקים שמפניה מזהירה אותנו התורה בחלק מקטענו ח' י"א – ח' כ' מתוארת בשלושה שלבים.

אילו הם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר