גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית לסדור פרשתנו

ב.

"שור את איש" - תפקיד המילה "את"

ג.

עונשו של השור

ד.

האמנם "בעליו יומת"

ה.

"אם כפר יושת" - הוראת "אם"

ו.

הכיצד ילקח כופר?

ז.

משך עבודתו של עבד עברי

פרשת משפטים
שנת תשכ"ז

שור שנגח איש

שמות פרק כא, פסוקים כח - לא

א.  שאלה כללית לסדור פרשתנו

נתקשו המפרשים בסדר הפסוקים בפרשתנו: למה לא הסמיכה התורה דין שור שנגח שור (ל"ה-ל"ו) לדיני שור שנגח איש (כ"ח-ל"ב), ולמה הכניסה פסוקים הדנים בבור (ל"ג-ל"ד) ביניהם.

ישב את התמיהה הזאת על פי מבנה כל דיני הנזיקין בפרשתנו כ"א י"ח – כ"א ל"ו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר