גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

צרעת - ביטוי לחרון אף ה'

ב.

הדגשת "כנגע"

פרשת מצורע
שנת תשי"ד

תורת המצורע

ויקרא פרק יד

א.  צרעת - ביטוי לחרון אף ה'

ויקרא רבה מצורע א':

"זאת תהיה תורת המצורע" – הדא הוא דכתיב (משלי ו'): "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו"... ואלו הן "עינים רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות און, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים", ואמר ר' יוחנן: וכולהו לקו בצרעת...

רש"ר הירש, רואה בלשון הפסוק ממשלי הוכחה לדברים הבאים: 

שאין נגע הצרעת אלא ביטוי לחרון אף ה' המיידה אותו (את הנגע) בגופו של אדם העושה עצמו בכל אברי גופו נושא ומפיץ כל התכונות הרעות הנ"ל, במקום שיהיו כל אברי גופו כלים להרבות ענות צדק, דרישת האמת, עשיית הטוב והשכנת שלום בין אדם לרעהו.

הסבר מהו הרמז הלשוני בפסוקנו ממשלי לרעיון המובא בדברי הרב הירש?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר