גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי רד"צ הופמן

ב.

לא תגנוב את שלך מהגנב

ג.

"כחש" ו"שקר"

ד.

מן החטא הקל אל החמור - שאלות ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קדושים
שנת תשי"ד

לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו...

ויקרא פרק יט, פסוקים יא - יב

א.  שאלות בדברי רד"צ הופמן

לדעת ר' דוד הופמן בפירושו לספר ויקרא, מהווים הפסוקים ט'-י"ח יחידה אחת בפרקנו, המתחלקת לחמש פסקאות קטנות.

הסבר מה הן, ומהו האופייני – מבחינה פנימית וחיצונית לכל אחת מן הפסקאות האלה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר