גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

בביאור הפסוק "ואת כל אלה"

ג.

תוכחת "שוחט השור" וכו'

ד.

בביאור "גם המה... גם אני"

ה.

עקרון הבחירה - רמב"ם

ו.

מתוך מדרשי חז"ל

פרשת תרומה
שנת תשכ"ז

הפטרה לשבת ראש חודש

ישעיהו פרק סו

א.  שאלות כלליות

1.

לפי דעת כמה חוקרים מתאר פרקנו בחלקו הראשון א' – י"ד שלושה שלבים ביחסי ה' אל עמו, ובחלקו השני ט"ו – כ"ד אינו אלא מפרט את הנאמר בשני השלבים האחרונים בחלק הראשון בלבד.

הסבר את מבנה פרקנו לפי זה!

2.

רבים מוצאים כמה רעיונות משותפים בפרקנו עם רעיונות שבמזמורי תהלים נ'-נ"א. אילו הם?

3.

לדעת כמה מפרשים חוזרת הנבואה האחרונה שבספר ישעיה בפסוקיה הראשונים על הנאמר בנבואה הראשונה שבספר ישעיה, פרק א' י"א – ט"ו ואלו לדעת שד"ל "אין הפסוקים האלה (ב'-ג') דומים בענינם" לנאמר בישעיה א' "למה לי רוב זבחיכם..."

נסה להכריע בין שתי הדעות.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר