גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למיקומם של פסוקינו

ב.

שאלות כלליות

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"כי ידעתיו למען אשר יצוה"

ה.

כל המעמיד בן צדיק - שאלות ברש"י

ו.

שאלות לשון וסגנון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תשי"ב

ביקור המלאכים

בראשית פרק יח, פסוקים יז - כא

א.  למיקומם של פסוקינו

פסוקים אלה (י"ז-כ"א) עומדים בני שני חלקי הפרק: א'–ט"ו, ביקור המלאכים אצל אברהם, ובין כ"ג-ל"ג, תפילת אברהם על סדום.

הסבר, מהו הקשר הפנימי שבין פסוקינו למה שלפניהם ולמה שלאחריהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר