גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בסידור הדברות ובמניינם

ב.

לא תחמוד ולא תתאוה

ג.

שאלות בטעמי המקרא

ד.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת יתרו
שנת תשכ"ו

עשרת הדברות

שמות פרק כ

א.  בסידור הדברות ובמניינם

1.

מקובלנו: חמש דברות ראשונים הם עניינים שבין אדם למקום, ואילו חמש אחרונים הם מצוות שבין אדם לחברו.

התוכל למצוא הוכחה לכך גם בסגנון הדברות?

2.

כידוע, יש דרכים שונות למנין עשרת הדברות:

כגון פילון האלכסנדרוני, מונה:

1. אנכי... על פני; 2. לא תעשה... ולשומרי מצוותי; 3. לא תשא...;

הנוצרים הלוטרנים:

1. אנכי... ולשומרי מצוותי; 2. לא תשא...; 9. לא תחמוד בית רעך; 10. לא תחמד אשת...;

בנו יעקב, רואה בסגנון הדברות הוכחה לנכונות מנייננו המקובל:

1. אנכי; 2. לא יהיה; 3. לא תשא; 4. זכור; 5. כבד...;

א.

מהי ההוכחה הלשונית?

ב.

יש רואים במניינו של פילון האלכסנדרוני דבר שתקופתו ומקומו גרמו לו. כיצד?

3.

הרמב"ם, מורה נבוכים מאמר ב' פרק ל"א:

אולי כבר התבאר לך העילה בחוזק תורת השבת... והיא שלישית (=בעשרת הדברות) למציאות השם והרחקת השניות, כי האזהרה מעבוד זולתו אמנם היא לישב היחוד.

ומקשה עליו אברבנאל:

איך אמר הרב כי מצות השבת היא שלישית למציאות הא-ל, כי כפי סדר הדיבורים היא רביעית לפי שהדיבור הראשון הוא אנכי, והשני לא יהיה והשלישי לא תשא? ואם תמנה כפי מנין המצוות הנה תהיה חמישית או שישית...

א.

הסבר כיצד אין דברי הרמב"ם סותרים למנין הדברות המקובל עלינו?

ב.

הסבר את דברי אברבנאל האחרונים - כיצד זה נגיע לחמישית או שישית?

4.

יש אומרים, שסידור חמש הראשונים מן "אנכי" עד "כבד" הוא בכיוון הפוך מן הכיוון שבו סודרו חמשת האחרונים מן לא תרצח עד לא תחמד.

הסבר, כיצד!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר