גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

סדר עשר המכות

ב.

תיאור הארבה

ג.

בתכלית המכות

ד.

"ויפן ויצא מעם פרעה"

ה.

"שא נא חטאתי"

ו.

"גם אתה תתן בידינו"

ז.

"גם אתה תתן בידינו זבחים" - שאלות ברש"י

ח.

שאלות דקדוק ולשון

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תש"י

המכות האחרונות

שמות פרק י

א.  סדר עשר המכות

אברבנאל, (בהסבירו את סדר המכות ואת מבנה פרשתנו):

פרעה היה חולק על משה בשלושה שורשים: משה הניח מציאות סיבה ראשונה מחוייב המציאות מעצמו, ופרעה הכחיש מציאותו באמרו (שמות ד' ב) "לא ידעתי את ה'". והשורש השני הוא, שמשה הניח שהאלוה משגיח בכל דרכי בני האדם לתת לאיש כדרכיו, ופרעה כחש זה באמרו (שם, באותו פסוק) "מי ה'?!". והשורש השלישי, שמשה הניח שהאלוה המשגיח ההוא הוא אלוקי ישראל בעל הכוחות והיכולת, יכול לשנות טבעי הדברים ומחדשם בכלל ובפרט כרצונו ופרעה יכחישו באמרו (שם,שם) "מי ה' אשר אשמע בקולו", רצונו לומר: מה יכולת יש בו שאכנע לפניו לשמוע בקולו? הנה מפני זה באו המכות מכוונות לאמת שלשת השורשים האלה: לאמת מציאות האל - באו שלוש המכות הראשונות, לאמת השורש השני, ר"ל שיש שם אלוה משגיח ומנהיג - באו שלוש המכות השניות, ואמנם השלוש מכות האחרונות - באו לאמת השורש השלישי, והוא היותו יתברך יכול לשנות הדברים הטבעיים כרצונו.
          

התוכל להביא להסברו זה סיוע מפסוקי פרשת וארא ופרשתנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר