גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"בחודש השלישי..."

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

"והייתם לי סגולה..."

ד.

"כי לי כל הארץ"

ה.

"וישב משה..."

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת יתרו
שנת תש"י

"בחודש השלישי...באו מדבר סיני"

שמות פרק יט

א.  "בחודש השלישי..."

פסוק א'

"בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי לְצֵאת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם בַּיּוֹם הַזֶּה בָּאוּ מִדְבַּר סִינָי"

קהלת רבה ג:

אמר ר' יצחק: ראויין היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתינתן להם תורה מיד, אלא אמר הקב"ה: עדיין לא בא זיוון של בני, משעבוד טיט ולבנים יצאו – ואין יכולין לקבל תורה מיד. משל למה הדבר דומה? למלך שעמד בנו מחליו, ואמרו לו פדגוגו: "ילך בנך לאסכולי (=ביונית, "לבית ספר") שלו", אמר (המלך): עדיין לא בא זיוו של בני, ואתה אומר: "ילך בני לאסכולי שלו"? אלא יתעדן בני שנים ושלושה ירחים במאכל ובמשתה ויבריא, ואח"כ ילך לאסכולי שלו". כך אמר הקב"ה: "עדיין לא בא זיוון של בני: משעבוד טיט ולבנים יצאו ואני נותן להם את התורה? אלא יתעדנו בני שנים שלושה חודשים במן ובאר ושליו ואח"כ אני נותן להם את התורה. אימתי? בחודש השלישי.

תנחומא יתרו י':

אמר ר' יהודה בר שלום: משל לבן מלכים שעמד מחוליו. אמר אביו: "נמתין לו שלושה חודשים עד שתשוב נפשו מן החולי ואחרי כן אוליכנו לבית הרב ללמוד תורה". אף כך: כשיצאו בני ישראל ממצרים היו בהם בעלי מומין מן השעבוד. אמר הקב"ה: אמתין להם עד שירפאו ואחרי כן אתן להם את התורה.

1.

מהי השאלה העומדת בפני המדרשים שאותה רצו לתרץ?

2.

מהו הרעיון המסומל בדברי המדרשים הנ"ל? (היש הבדל ברעיון בין שניהם או לא?)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר