גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בצלם אלקים - שאלות ברש"י

ב.

בצלמנו כדמותנו

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בראשית
שנת תשכ"ו

בצלם אלוקים

בראשית פרק א, פסוקים כו - כז

א.  בצלם אלקים - שאלות ברש"י

פסוק כ"ו

"נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ"

פסוק כ"ז

"וַיִּבְרָא אֱ-לֹהִים אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱ-לֹהִים בָּרָא אֹתוֹ"

רש"י:

ד"ה בצלמנו: בדפוס שלנו.

ד"ה כדמותנו: להבין ולהשכיל.

ד"ה ויברא אלוקים את האדם בצלמו: בדפוס העשוי לו, שהכל נברא במאמר והוא נברא בידים, שנאמר (תהלים קל"ט) "ותשת עלי כפכה". נעשה בחותם כמטבע העשויה על ידי רושם שקורין קוֹיְן בלעז (coin) וכך הוא אומר (איוב ל"ח) "תתהפך כחמר חותם".

ד"ה בצלם אלוקים ברא אותו: פירש לך, שאותו צלם המתוקן לו, צלם דיוקן יוצרו הוא.

1.

שונה פירושו של רש"י ל"בצלמנו" שבפסוק כ"ו מפירושו ל"בצלמו" שבפסוק כ"ז.
הסבר מהו השונה, ומה אילצו לפרש בשני אופנים?

2.

שונה פירושו לב' של "בצלמנו" בפסוק כ"ו מפירושו לב' של "בצלם אלוקים" בפסוק כ"ז.
מה ההבדל?

3.

הסבר, מהו המסומל בבריאה "בידים"?

4.

ומקשים פרשני רש"י: אם פירש רש"י את ביטוי ההגשמה בד"ה "כדמותנו", למה לא פירש גם את ההגשמה של "ותשת עלי כפכה"?

5.

למה לא אמר בד"ה בצלם אלוקים ש"אותו צלם... יוצרו הוא" אלא אמר "צלם דיוקן יוצרו"?

והשוה שמות כ' כ"ג, רש"י:

ד"ה אשר לא תגלה ערותך: ...חברך שהוא בדמות יוצרך.

 ולא אמר: "בצלם יוצרך".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר