גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למיקומו של סיפור מלכי צדק

ב.

בביאור השם "מלכי צדק"

ג.

השקפותיהם של מלכי צדק ואברהם

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

חטאו של אברהם

ו.

שאלות בתרגום אונקלוס

פרשת לך לך
שנת תש"ח

מלכי-צדק

בראשית פרק יד

לחלקו הראשון של הפרק ולמהות המלחמה בכלל – עיין גיליון לך לך תש"ז.

א.  למיקומו של סיפור מלכי צדק

אברבנאל, שואל בסיפור מלכי צדק וברכותיו:

איך נכנס בתוך סיפור המלכים? כי הנה הכתוב אומר (י"ז) "ויצא מלך סדום לקראתו" וקודם שהזכיר הכתוב מה שדיבר מלך סדום לאברהם ומה שהשיבו, הכניס עניין מלכי צדק ואחריו סיפר מה שאמר מלך סדום אל אברהם. ויותר ראוי היה שיספר עניין מלך סדום, שאלתו ובקשתו ותשובתו בפני עצמו וענין מלכי צדק וברכותיו אחר זה בפני עצמו.

נסה לענות לשאלתו ולהסביר את סדר הפסוקים שבתורה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר