גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"קח נא" וכו' - להגדיל המצוה

ב.

נסיון השטן ונסיון הנהר

ג.

"ויחבוש את חמורו"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

פרשת וירא
שנת תש"ח

העקדה

בראשית פרק כב

למהות הניסיון ולפירוש "אלוקים נסה" עיין גיליון וירא תש"ז שהיה כולו מוקדש רק לעניין זה!

 

עצה טובה למבינים: להבנת העקדה עיין אגרות הראי"ה (אגרות הרב קוק) כרך ב' עמוד מ"ג. אגרת שע"ט (מכתבו זה יובן לך יותר אם תקרא מאמר הרב "לדמות דיוקנו של הרמב"ם" מודפס ב"הארץ" ערב פסח תרצ"ה חוב' הרמב"ם וגם נדפס ב"תרומות" כרך ג' 311.)

א.  "קח נא" וכו' - להגדיל המצוה

פסוק ב'

"וַיֹּאמֶר קַח נָא אֶת בִּנְךָ..."

רמב"ן:

ד"ה קח נא את בנך: בעבור היותו בן הגבירה, והוא לבדו אשר יקרא לו זרע קראו יחידו, ובא הלשון להגדיל המצוה, אמר קח נא את בנך היחיד האהוב יצחק והעלהו עולה לפני.

1.

מהם הקשיים בפסוק שעומד עליהם הרמב"ן?

2.

הבא עוד פרטים מתוך פרקנו הבאים להורות על גודל הניסיון ואשר תפקידם – כדברי הרמב"ן – "להגדיל המצוה"!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר