גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם סיפור זה

ב.

במהות תיקוני יוסף

ג.

"נגדך" - "לעיניך"

ד.

"העביר אותו לערים"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ויגש
שנת תש"ח

מעשי יוסף במצרים

בראשית פרק מז

עצה טובה: להבנת פרקנו זה קרא:

 Siegmund Fraenkel: Die sieben aegyptischen Hungerjahre - eine wirtschaftliche Studie.

Jeschurun 1925. 228-245; 309-321; 412-428!

א.  בטעם סיפור זה

בעל עקדת יצחק, שואל:

למה הוזכר בכאן כל זה העניין מחוק החמישית (פסוק כ"ד) והעברת העם לערים (כ"א) וחוק הכהנים מאת פרעה (כ"ב), כי כל זה יאות להכתב בספרי נימוסי מצרים, לא בתורה האלוקית.

נסה לענות לשאלתו!

העזר בפסוקים הבאים: 

שמות כ' ב';

ויקרא כ"ה כ"ג, מ"ב, נ"ה;

במדבר י"ח כ"ג-כ"ד;

דברים י' ט'.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר