גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שמעון ולוי אחים

ב.

יחסו של יעקב למעשה האחים

ג.

"בסודם אל תבוא" וכו'

ד.

"ארור" - אין לו הכרע

ה.

"עקרו שור"

ו.

"ארור אפם"

פרשת ויחי
שנת תש"ח

שמעון ולוי

בראשית פרק מט, פסוקים ה - ז

גיליון זה הוא המשך גיליון תש"ז, שעסק בסגנון הברכות בכלל ובברכת ראובן בפרט.

א.  שמעון ולוי אחים

פסוק ה'

"שִׁמְעוֹן וְלֵוִי אַחִים"

רש"י:

ד"ה שמעון ולוי אחים: בעצה אחת על שכם ועל יוסף. (לעיל ל"ז י"ט-כ') ויאמרו איש אל אחיו ועתה לכו ונהרגהו, מי הם, אם תאמר ראובן או יהודה, הרי לא הסכימו בהריגתו, אם תאמר בני השפחות, הרי לא היתה שנאתן שלימה, שנאמר (שם ב') והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וגו', יששכר וזבולן לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם, על כרחך שמעון ולוי הם, שקראם אביהם אחים.

1.

מה קשה לו?

 

 

רמב"ן:

ד"ה שמעון ולוי: יאמר בעלי אחוה, כי יחם לבם על אחותם. ילמד עליהם זכות כי בקנאתם על האחוה עשו מה שעשו, לומר שאין ראוים לעונש גדול, ולא החטא ראוי לימחל כי הוא חמס.
והנכון בעיני שאמר כי שמעון ולוי אחים גמורים דומים ומתאחים זה לזה בעצתם ומעשיהם...

2.

מה בין שני פירושיו ל"אחים"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר