גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"העדות" = התורה - שאלות ברש"י

ב.

הארון - מדברי האגדה

ג.

מקראות שאין להם הכרע

פרשת תרומה
שנת תשכ"ו

הארון

שמות פרק כה, פסוקים י - כב

א.  "העדות" = התורה - שאלות ברש"י

פסוק ט"ז

"וְנָתַתָּ אֶל הָאָרֹן אֵת הָעֵדֻת אֲשֶׁר אֶתֵּן אֵלֶיךָ"

רש"י:

ד"ה העדות: התורה שהיא לעדות ביני וביניכם שצויתי אתכם מצוות הכתובות בה.

השוה לדבריו

פרק מ' פסוק כ'

"וַיִּקַּח וַיִּתֵּן אֶת הָעֵדֻת אֶל הָאָרֹן וַיָּשֶׂם אֶת הַבַּדִּים"

רש"י:

ד"ה את העדות: הלוחות.

הרא"ם, (ר' אליהו מזרחי) מקשה:

כן מצאתיו בכל הספרים שלפנינו ולא שמעתי פירושו, כי הנה הכתוב פה הוא הכתוב בסיפור הקמת המשכן (מ' כ') "ויקח ויתן את העדות אל הארן" ושם פירש "את העדות" – הלוחות, ולא התורה, כמו שכתב פה!
ועוד: איך יתכן שיהיה זה על התורה, והלא ספר התורה לא נכתב עד סוף הארבעים, כי כתוב (דברים ל"א כ"ב) "ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא", שהוא ביום מותו, וכתיב בתריה (דברים ל"א כ"ד) "ויהיה בכלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם ויצו משה את הלויים... לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון הברית ה'"...

הרב כשר, בתורה שלמה (שמות כ"ה בהערות קכ"ג) מתרץ קושייתו:

ויש מפרשים שמלשון רש"י אינו הכרח שכוונתו לספר התורה, כי גם הלוחות נקראים תורה, ראה שבת פ"ז והובאו ברש"י שמות ל"ב י"ט ד"ה  וישלך מידו את הלוחות: אמר: מה פסח שהוא אחד מן המצוות אמרה תורה (שמות י"ב מ"ג) "כל בן נכר לא יאכל בו", התורה כולה כאן וכל ישראל מומרים ואתננה להם?!"

1.

הסבר מהן שתי קושיותיו של הרא"ם על רש"י?

2.

מדוע אין הדברים המובאים בתורה שלמה אלא תשובה חלקית?

3.

התוכל ליישב את קושיות הרא"ם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר