גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לתכונותיו של דור יוצאי מצרים

ב.

שאלת סגנון

ג.

"סגר עליהם המדבר"

ד.

כשר שבמצרים הרוג

ה.

"ויצעקו בני ישראל"

ו.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בשלח
שנת תש"ח

דור יוצאי מצרים

שמות פרק יד

א.  לתכונותיו של דור יוצאי מצרים

ראב"ע, פסוק י"ג:

ד"ה התיצבו וראו: ...יש לתמוה, איך יראו מחנה גדול של שש מאות אלף איש מהרודפים אחרים? ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם?!
והתשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל עתה להלחם עם אדוניו? והיו ישראל נרפים ואינם מלומדים למלחמה. הלא תראה, כי עמלק בא בעם מועט ולולא תפילת משה היה כובש את ישראל. וה' לבדו שהוא עושה גדולות ולו נתכנו עלילות סיבב שמתו כל העם היוצאים ממצרים הזכרים, כי אין בהם כח להלחם בכנענים, עד שקם דור אחר דור במדבר, שלא ראו גלות והייתה להם נפש גבוהה, כאשר הזכרתי בדברי משה בפרשת שמות.

ראב"ע, פרק ב' פסוק ג':

ד"ה ותחמרה... ומחשבות ה' עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ולו לבדו נתכנו עלילות, אולי סבב ה' זה, שיגדל משה בבית המלכות, להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות. ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. הלא תראה שהרג המצרי בעבור שעשה חמס והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שעשו חמס להשקות צאנם מהמים שדלו.

היכן מצינו בפרשת בשלח ראיות לדבריו והערכה כזו של דור המדבר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר