גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

זמן ביאתו של יתרו

ב.

חילופי שמות השם

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

עצת יתרו והוצאתה לפועל

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת יתרו
שנת תש"ח

בואו של יתרו והצעתו

שמות פרק יח

גיליון זה הוא המשך גיליון יתרו תש"ז, שעסק בחלקו הראשון של פרקנו, עיין שם!

א.  זמן ביאתו של יתרו

נחלקו חכמינו ופרשנינו בזמן ביאתו של יתרו, וכך נאמר:

במכילתא יתרו א'

"וישמע יתרו" – מה שמועה שמע ובא? מלחמת עמלק שמע ובא, שהיא כתובה בצדו – דברי ר' יהושע. ר' אלעזר אומר: מתן תורה שמע ובא שבשעה שניתנה תורה לישראל, זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם שנאמר (תהלים כ"ט): "ובהיכלו כולו אומר כבוד..."

1.

התוכל להביא נימוקים לכל אחת משתי הדעות בקביעת זמן בואו של יתרו – מתוך פרקנו ומתוך מקומות אחרים בתורה?

2.

לדברי ר' אלעזר, שאחר מתן תורה בא, יש לשאול: אם כן מה נכנסה פרשה זו הנה, ולמה לא נכתבה במקומה לאחר מתן תורה?

נסה לענות לשאלה זו. העזר בשמואל א' ט"ו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר