גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

שאלות לשון וסגנון

ג.

"וכבוד ה' מלא את המשכן"

פרשת פקודי
שנת תש"ח

המשכן

שמות פרק מ

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"ט

ד"ה ויפרש את האהל: הן יריעות העזים.

 

מה קשה לו?

2) פסוק ל"ב

ד"ה ובקרבתם: כמו ובקרבם, כשיקרבו.

 

מהו ההסבר הדקדוקי למילה זו?

3) פסוק ל"ח

ד"ה לעיני כל בית ישראל: בכל מסע שהיו נוסעים היה הענן שוכן במקום אשר יחנו שם. מקום חנייתן אף הוא קרוי מסע, וכן (בראשית י"ג ג') וילך למסעיו, וכן (במדבר ל"ג א') אלה מסעי, לפי שממקום החנייה חזרו ונסעו, לכך נקראו כולן מסעות.

 

א.

מה קשה לו?

ב.

למה לא הסתפק בפירוש הפסוק עד "אשר יחנו שם", ומה תיקן בהוסיפו "מקום חנייתם אף הוא קרוי..."?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר