גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

"ככל אשר שאלת מעם ה'"

ג.

לשאלת "וכי תאמר בלבבך"

ד.

"אשר לא דברו ה'"

ה.

למבחן "ולא יהיה הדבר" וכו'

ו.

"אשר ידבר הנביא" וכו'

ז.

הדוגמה מדין "על פי שנים עדים"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תש"ח

נביא אמת ונביא שקר

דברים פרק יח, פסוקים ט - כב

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1) פסוק י"ג

ד"ה תמים תהיה עם ה' אלוקיך: התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו.

 

 

היכן מצא רש"י בפסוקנו רמז לסוף דבריו "ואז תהיה עמו ולחלקו"?

 

2)פסוק ט"ו

ד"ה מקרבך מאחיך כמוני: כמו שאני מקרבך מאחיך יקים לך תחתי, וכן מנביא לנביא.

 

א.

מה קשה לו?

ב.

למה הוסיף בסוף דבריו "וכן מנביא לנביא", ומה תיקן בזה?

3) פסוק כ'

ד"ה אשר לא צויתי: אבל צויתיו לחברו.

 

מנין לו שכך הוא?

4) פסוק כ'

ד"ה ומת: בחנק. שלשה מיתתן בידי אדם, המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו ונאמר לחברו, והמתנבא בשם עבודה זרה. אבל הכובש את נבואתו והעובר על דברי נביא והעובר על דברי עצמו מיתתן בידי שמים, שנאמר (פסוק י"ט) אנכי אדרוש מעמו.

 

מניין לחז"ל שלושת הסוגים, והלא פסוקנו מדבר בשני סוגים?

5) פסוק כ"א

ד"ה וכי תאמר בלבבך: עתידין אתם לומר, כשיבא חנניא בן עזור ומתנבא הנה כלי בית ה' מושבים מבבלה עתה מהרה (ירמיה כ"ז ט"ז) וירמיהו עומד וצווח על העמודים ועל הים ועל יתר הכלים שלא גלו עם יכניה, בבלה יובאו (שם כ"ז כ"ב) עם גלות צדקיהו.

 

היכן הרמז בפסוקנו שמדבר בלשון מגיד עתידות, ומניין שאינו מדבר אלא בעלול להיות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר