גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"ושמרת משמרתו"

ב.

שאלת הר"ן

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת עקב
שנת תש"י

"...ושמרת משמרתו וחוקותיו..."

דברים פרק יא, פסוקים א - ט

השווה לגיליון זה גם גיליון עקב תש"ז העוסק אף הוא בפסוקים אלה.

א.  "ושמרת משמרתו"

פסוק א'

"וְשָׁמַרְתָּ מִשְׁמַרְתּוֹ וְחֻקֹּתָיו וּמִשְׁפָּטָיו וּמִצְו‍ֹתָיו"

רמב"ן:

ד"ה ושמרת משמרתו: ליראה אותו שתשמור מחטוא לפניו, כי אחר שיצוה באהבה יצוה ביראה, ויצוה בחוקים ובמשפטים ובמצות. או ושמרת משמרתו, שתשמור מה שהשם שומר, שהוא שומר את הגרים וחונן דלים ואביונים ועושה משפט יתום ואלמנה. וכענין שנאמר במקום אחר (מלכים א ב ג) לשמור את משמרת ה' אלהיך ללכת בדרכיו, ואמרו (שבת קלג:) מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום וכו'.

והשווה דבריו כאן לדבריו בראשית כ"ו ה':

ד"ה וישמר משמרתי: ...ועל דרך הפשט נאמר שיהא משמרתי. אמונת האלהות שהאמין בשם המיוחד ושמר משמרת זו בלבו, וחלק בה על עובדי העבודה זרה, וקרא בשם ה' להשיב רבים לעבודתו. מצותי. ככל אשר צוהו בלך לך מארצך, ועולת בנו, וגרישת האמה ואת בנה. חקותי. ללכת בדרכי השם להיות חנון ורחום ועושה צדקה ומשפט ולצות את בניו ואת ביתו בהם. ותורותי. המילה בעצמו ובניו ועבדיו ומצות בני נח כלן, שהן תורה להם.

1.

מה קשה לרמב"ן בפסוקנו ומה ההבדל בין שני פירושיו?

2.

למה לא פרש כאן כאשר פירש בבראשית?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר