גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התחשבות ברגשות החוטא

ב.

"זבחי צדק ועולה"

ג.

"הכהן המחטא אותה יאכלנה"

ד.

"המחטא אותה"

ה.

שאלות סגנון ולשון

פרשת צו
שנת תש"ח

תורת החטאת

ויקרא פרק ו, פסוקים יז - כג

בטעם מצוות החטאת עיין גיליון ויקרא תש"ז.
גיליון זה עוסק בעיקר בצד הסגנוני והדקדוקי של הפסוקים.

א.  התחשבות ברגשות החוטא

פסוק י"ח

"בִּמְקוֹם אֲשֶׁר תִּשָּׁחֵט הָעֹלָה תִּשָּׁחֵט הַחַטָּאת"

עיין ויקרא א' י"א

"וְשָׁחַט אֹתוֹ עַל יֶרֶךְ הַמִּזְבֵּחַ צָפֹנָה לִפְנֵי ה' וְזָרְקוּ בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים אֶת דָּמוֹ עַל הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב"

הקשו המפרשים: למה לא אמר הכתוב בקיצור: בצפון המזבח תשחט החטאת, ומה ראה לתלות מקום החטאת במקום העולה?

בעל העמק דבר, מתרץ בהביאו ירושלמי יבמות ח' הלכה ג':

ר' לוי בשם ר' שמעון בן לקיש: "במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת לפני ה'" – שלא לפרסם החטאים (ופירש פני משה: שלא יבינו הרואים שהוא חטאת ויתבייש).

היכן מצינו בתורה עוד שפרטי הדין נקבעו בהתחשב ברגשות החוטא וכדי שלא לביישו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר