גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות בדברי רמב"ן

ב.

שאלת אברבנאל ותשובות לשאלתו

ג.

"ובערת הרע מקרבך"

ד.

שאלות לשון וסגנון

פרשת שופטים
שנת תש"י

עדים זוממים

דברים פרק יט, פסוקים טו - כא

הערה: גיליון זה המשכו של גיליון שופטים תש"ט שהיה מוקדש כולו לעדים זוממים.

עיין שם!

 

א.  שאלות בדברי רמב"ן

פסוק י"ח

"וְדָרְשׁוּ הַשֹּׁפְטִים הֵיטֵב וְהִנֵּה עֵד שֶׁקֶר הָעֵד שֶׁקֶר עָנָה בְאָחִיו"

רמב"ן:

ד"ה ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר העד: לא פירש הכתוב איך יודע שהוא עד שקר, כי בהיות הענין בשני עדים שמעידין על הדבר, אפילו יבואו מאה ויכחישו אותם לא יתברר ששקר ענו. ולא נוכל לומר שבא הרוג ברגליו, כי לא יאמר בזה ודרשו השופטים היטב. ועל כן באה הקבלה הנאמנת, ופירשה כי ההזמה תהיה כשיאמרו והלא ביום פלוני עמנו הייתם (מכות ה.).
והטעם, מפני שהעדות הזו היא על גופם של עדים, והם אינם נאמנים על עצמם לומר לא עשינו כך, שהרי יכולים הללו לומר עליהם שהרגו את הנפש או שחללו את השבת.

1.

מה הם הקשיים השונים שבפסוקנו המתורצים בדברי הרמב"ן האלה?

(קשיים בעניין, קשיים בסגנון)

2.

הסבר את הביטויים המובאים בדבריו:

א.

"בא הרוג ברגליו"

ב.

 "הקבלה הנאמנה"

ג.

"הכחשה – הזמה".

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר