גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות ודיוקים ברש"י

ב.

סדר החיות

ג.

"...יצר לב האדם רע מנעוריו"

פרשת נח
שנת תש"ו

היציאה מן התיבה

בראשית פרק ח, פסוקים טו - כא

א.  שאלות ודיוקים ברש"י

1.

פסוק ט"ז

ד"ה אתה ואשתך: איש ואשתו, כאן התיר להם תשמיש המטה.

מה קשה לו?

והשווה-

פרק ו' פסוק י"ח

"וַהֲקִמֹתִי אֶת בְּרִיתִי אִתָּךְ וּבָאתָ אֶל הַתֵּבָה אַתָּה וּבָנֶיךָ וְאִשְׁתְּךָ וּנְשֵׁי בָנֶיךָ אִתָּךְ"

פרק ז' פסוק ז'

"וַיָּבֹא נֹחַ וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ וּנְשֵׁי בָנָיו אִתּוֹ אֶל הַתֵּבָה מִפְּנֵי מֵי הַמַּבּוּל"

2.

פסוק י"ט

ד"ה למשפחותיהם: קיבלו עליהם על מנת לידבק במינן.

מה קשה לו?

3.

פסוק כ"א

ד"ה לא אוסיף, ולא אוסיף: כפל הדבר לשבועה, הוא שכתוב (ישעיהו נ"ד ט') "אשר נשבעתי מעבור מי נח", ולא מצינו בה שבועה אלא זו שכפל דבריו והיא שבועה, וכן דרשו חכמים במסכת שבועות (ל"ו א').

מה קשה לו?

4.

עיין רש"י, פרק ו' פסוק י"ג:

ד"ה קץ כל בשר: כל מקום שאתה מוצא זנות ועבודה זרה, אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים. ד"ה כי מלאה הארץ חמס: לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. ד"ה את הארץ: כמו מן הארץ, ודומה לו (שמות ט' כ"ט) "כצאתי את העיר" - מן העיר, (מלכים א' ט"ו כ"ג) "חלה את רגליו" - מן רגליו. דבר אחר - "את הארץ" - עם הארץ, שאף שלושה טפחים של עומק המחרישה נמוחו ונטשטשו.

ראב"ע פרק ח' פסוק כ"א:

ד"ה אל לבו:...וטעם לא אוסיף עוד לקלל כאשר קיללה על ידי אדם כי כן כתוב ארורה האדמה.

לאיזה קללת אדמה מתכוון הפסוק לדעתם? הבא הוכחות לדעת רש"י!

5.

צידה לדרך, מקשה:

למה לא הלך רש"י בעקבות הגמרא ולא הביא ראיה מכפל של ט' י"א "ולא יכרת" "ולא יהיה..."?

תרץ קושייתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר