גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

פנייתו הראשונה של אברהם - שאלות ברש"י

ג.

"...אולי יש חמשים צדיקים"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"חלילה לך מעשות..."

ו.

"בתוך העיר"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וירא
שנת תש"ו

בקשת אברהם על סדום

בראשית פרק יח, פסוקים כג - ל

א.  שאלות כלליות

1.

חלק את פרק י"ח לשלושה קטעים, ונמק את חלוקתך.

2.

מהו הקשר הפנימי בין פסוק י"ט ובין הקטע שלנו כ"ג-ל"ב?

3.

אלו מתכונות אברהם אבינו מתגלות לנו בקטע זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר