גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית לכל פרשתנו

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"כלי מלא - מחזיק"

ד.

"והם יקחו" - מפני לזות שפתים

ה.

לעניין הציץ

פרשת תצוה
שנת תשכ"ז

בגדי כהונה

שמות פרק כח

א.  שאלה כללית לכל פרשתנו

הקדוש אנשלמה אשתרוך, מברצלונה (במאה ה–14) בספרו מדרשי התורה:

... ואחשוב כי בעבור שהכהונה היתה ראויה למשה ונעתקה לאהרן ובזה הסדר תיקון וסידור מלבושי הכהונה וחינוך ההדלקה הקודמת לכל עבודות היום בהטבה והמאורות בהדלקה... ושמשה רבנו בענותנותו התחזק בכל אלו הענינים לכבוד אהרן ולתפארתו והתעורר כאילו היתה מעצמו לקרבה אל המלאכה לעשות אותה, לא כמצווה ומוכרח, רק ברצון גמור וכאוהב נאמן הממציא עצמו לעשות רצון קונו ואוהבו...

התוכל למצוא בלשון פרשתנו את הרמז שממנו למד את ענותנותו של משה רבנו וותרנותו לאחיו בלב שלם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר