גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

התנהגות רבקה

ב.

"ויאהב...אוהבת..."

ג.

"בנה הגדול"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"...תשוב חמת אחיך..."

ו.

"ושלחתי ולקחתיך משם..."

פרשת תולדות
שנת תש"ו

רבקה

בראשית פרקים כה - כז

א.  התנהגות רבקה

1. פרק כ"ה פסוק כ"ח     2. פרק כ"ז פסוקים א'-י"ז     3. פרק כ"ו פסוקים מ"ב-מ"ו

פרשת חיי שרה פרק כ"ד פסוקים מ"ב-ס"ה מסביר העמק דבר:

סיפר הכתוב, כי המכין מצעדי גבר סיבב, שיפגע יצחק ברבקה בדרך ותהא נבעתת ממנו בתחילת הכרתה אותו. ואם היה העבד בא עמה תחילה לבית אברהם, היה אברהם מקבלה תחילה ומדבר על לבה עד שהיתה מתחוננן דעתה עליה, ולא היתה נבעתת מפחד יצחק. והיתה מתנהגת עמו כמו כל אשה עם בעלה. אבל הקב"ה סיבב שיצחק בא באותה עת מבוא באר לחי רואי, שהיה לו אותו מקום מיוחד לתפילה והתבודדות על הבאר שנראה שם המלאך... (כ"ד ס"ד) "ותרא את יצחק" בעודו עומד ומתפלל והיה אז מראהו כמלאך אלוקים נורא מאד "ותפול מעל הגמל" מרב פחד ואימה, ומתוך הפחד שאלה את העבד (ס"ה) "מי האיש הלזה", אשר אני מתפעל ומתפחד ממנו; על כן כששמעה שהוא אישה – "ותיקח הצעיף ותתכס" מרב פחד ובושה כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה. ומאז והלאה נקבע בלבה פחד ולא היתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם וכמו רחל עם יעקב, אשר בהיות להם איזו קפידא עליהם (על בעליהן) לא בושו לדבר רתת לפניהם, מה שאין כן רבקה.

1.

מה הן התמיהות בהתנהגותה של רבקה בפרשתנו המוצאות פתרונן על ידי הסבר פסיכולוגי זה?

2.

לאלו מקומות בתורה התכוון בדבריו המסומנים בקו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר