גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם מצות עריכת הנרות

ב.

מדוע ציוה ה' כאן על עריכת הנרות?

ג.

מדוע נאמרה פרשה זו כאן?

ד.

מניין המצוות

ה.

"ויקחו" ולא ויתנו

ו.

להעלות נר תמיד

פרשת תצוה
שנת תש"ו

עריכת הנרות

שמות פרק כז, פסוקים כ - כא

א.  בטעם מצות עריכת הנרות

ספר החינוך:

שציונו ה' להיות נר דלוק בבית המקדש להגדלת הבית לכבוד ולתפארת בעיני הרואים, כי כן דרך בני איש להתכבד בבתיהם בנרות דולקים. וכל עניין ההגדלה בו, כדי שיכניס האדם בלבו – כשיראהו – מורא וענוה. וכבר אמרנו כי במעשה הטוב תוכשר הנפש. וכל זה סובב על הציור הבנוי לנו, כי הכל נגזר מצד המקבלים, עם היותי מאמין באמת, כי יש למקובלים בעניינים אלה חכמות נכבדות וסודות נפלאים. ואולם אנחנו נכתוב הנראה בפשוטן של דברים.

מלבי"ם:

באשר ציור המקדש כאילו שם התאחדו כל ישראל כאיש אחד, וכל ענייני המשכן ועבודתו היה להשכין שם אור ה' ושכינת זהרו, ציוה אל הגוף הכללי שהם בני ישראל, שיביאו אל משה שמן זית זך שהוא יטהר נשמתם, שתהיה מוכנה למאור, ואז באמצעות משה, שהוא הוריד התורה ואור אלוקים לארץ, יעלה את המנורה, שהיא כלל נשמת ישראל להעלות נר תמיד; ומפרש שהאור הנה בא מן התורה, הנתונה בארון הברית, יערוך את הנרות לפני ה' תמיד.

1.

הסבר את המקומות המסומנים בקו מתוך דברי ספר החינוך.

2.

מה ההבדל העקרוני בין גישותיהם השונות לטעם המצווה הזו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר