גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ערך הנתינה

ב.

כופר נפש

ג.

מחצית השקל

ד.

שאלה ברש"י

פרשת פקודי
שנת תשכ"ז

פרשת שקלים

שמות פרק ל, פסוקים יא - טז

א.  ערך הנתינה

פסוק י"ב

"כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַה' בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם"

רש"ר הירש, (תרגום מגרמנית):

וניתן בזה לבן ישראל לקח חשוב: לא ע"י המצאו, ע"י עצם קיומו קונה הוא לעצמו, לאישיותו, לנפשו ערך ומשמעות, ולא ע"י היותו נהנה מטוב המציאות הוא מהוה חלק אינטגרלי של כלל ישראל. אפילו זכות לקיום לא נקנית לו ע"י עצם היותו.
רק ע"י נתינתו, ע"י עשיתו הוא נחשב. רק באמצעות נתינה ועשיה הוא קונה לעצמו זכות לקיום מתמיד, ורק ע"י שהוא נותן את חלקו בהתאם לחובתו הוא זוכה למעמד בתוך כלל ישראל ורק ע"י שיתן חלקו יפקד בין פקודי ישראל. ואולם ברגע שירצה להפקד בקהלם מבלי לתרום חלקו לטובת הכלל, בו ברגע איבד זכות קיומו.
ואולם מי הוא זה אשר מלאו לבו לומר: נתתי את מלוא חלקי ככל אשר הושת עלי? והאם לא ירגיש כל אחד, בבא זמן הפקודה, שפגימותיו הן הן הצריכות כפרה? ומי הוא זה אשר יחשוב, כי יעמוד ויפקד מבלי אשר נתן כפרו?

1.

מהו טעם מצות מתן מחצית השקל בשעת המפקד לפי דעתו?

2.

מהי תשובת הירש לשאלה שהתקשו בה כל המפרשים: למה ציותה התורה שינתן ככופר נפש דווקא מחצית השקל ולא שקל שלם?

3.

פעמים מוזכר "בפקד אותם" בפסוקנו.

מה ההבדל בין הוראות המילים האלה בשני המקומות – לפי פירושו של הירש?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר