גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בין דרגת נח לדרגת אברהם

ב.

"התהלך לפני"

ג.

"ולא יקרא עוד את שמך אברם"

ד.

"אב המון גויים"

פרשת לך לך
שנת תשי"א

התגלות ה' לאברהם

בראשית פרק יז

א.  בין דרגת נח לדרגת אברהם

פסוק א'

"הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי וֶהְיֵה תָמִים"

תנחומא ישן כ"ו:

כתיב בנח (ו' ט') "את האלוהים התהלך נח" וכתיב באברהם "התהלך לפני". מי שהוא קורא סובר שהיה נח גדול מאברהם, ואינו כן.
ר' יוחנן וריש לקיש: ר' יוחנן אמר: משל למה הדבר דומה? למלך שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן, הקטן היה אוחז בו כדי שלא יפול, והגדול היה הולך לפניו. כך כתיב בנח: "את האלוהים התהלך נח", שלא ישתקע בדור המבול, אבל אברהם שהיה יחידו של עולם והיה צדיק – אמר לו הקב"ה: "התהלך לפני והיה תמים".
אמר ריש לקיש: משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו אוהב והיה משוקע בטיט ואחז בידו והעלה אותו מן הטיט. כך נח היה משוקע בטיט, ראהו הקב"ה, נתן לו יד והעלהו מן הטיט. ואברהם למה היה דומה? למלך שהיה מהלך בחשכה, בא אוהבו וראה אותו והאיר לו (האוהב למלך). אמר לו המלך: "עד שאתה מאיר לי – בוא והלך לפני". כך בימי אברהם היו כל העולם רשעים והוא צדיק, אמר לו הקב"ה: עד שאתה מאיר במזרח, בוא והתהלך לפני.

ובבראשית רבה ל':

...עד שאתה מאיר לי ממספוטמיא ומחברותיה, בוא והאר לפני בארץ ישראל.

1.

מה בין ר' יוחנן לריש לקיש בהסבר ההבדל שבין דרגת נח לדרגת אברהם?

2.

מדוע צריך הקורא להיות סבור "שנח גדול מאברהם"?

3.

הסבר, למה השתמש ריש לקיש בדברו על נח במשל הטיט ובדברו על אברהם במשל החשכה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר