גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוני בהתנהגות שרה ואברהם

ב.

כינויי ישמעאל

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"וישמע א-לוהים את קול הנער"

פרשת וירא
שנת תשי"א

ישמעאל

בראשית פרק כא

א.  השוני בהתנהגות שרה ואברהם

השוה את פרקנו לפרק ט"ז, והסבר:

1.

במה שונה התנהגות שרה בפרקנו מהתנהגותה שם, ומהי סיבת השוני?

למה נמצא בפרקנו שהסכים הקב"ה עמה (פסוק י"ב), ולא מצאנו הסכמה כזאת בפרק ט"ז?

ראה גם דברי רמב"ן, פרק ט"ז פסוק ו':

ד"ה ותענה שרי ותברח מפניה: חטאה אמנו בעינוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה' אל עניה ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי.

2.

במה שונה התנהגות אברהם בפרקנו מהתנהגותו שם, ומהי סיבת השוני?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר