גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ברכות יצחק את יעקב

ב.

"למה אשכל גם שניכם יום אחד"

ג.

"יקרבו ימי אבל אבי"

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

"וישלח", "ושלח"

פרשת תולדות
שנת תשי"א

בריחת יעקב מעשו

בראשית פרק כז, מב - פרק כח, ט

א.  ברכות יצחק את יעקב

השוה את ברכת יצחק את יעקב בראשונה בחשבו שהוא עשו (כ"ז, כ"ח-כ"ט) לברכת יצחק את יעקב בשניה, בידעו שהוא יעקב (כ"ח ג'-ד').

1.

מה ההבדל העקרוני בין שתי הברכות?

ועיין ספורנו, פרק כ"ח פסוק ד':

ד"ה ויתן לך את ברכת אברהם: כאמרו והיה ברכה, וזה בלמדו דעת את העם, ובזה תהיה ברכת האל יתברך.

ד"ה לך ולזרעך אתך לרשתך: כי כשיהיה גם הזרע מורה צדק יהיה ראוי לירש ויהיה בזה קדוש ה' לא הפכו, כענין ישראל אשר בך אתפאר כי בזה ישמח ה' במעשיו.

2.

הסבר לשם מה נעזר ספורנו בפסוק ישעיה מ"ט ג'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר