גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה הפרשה

ב.

דברי משה לפרעה

ג.

"אשר כמוהו לא נהיתה"

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת בא
שנת תשי"א

"ויבא משה ואהרן אל פרעה..."

שמות פרקים י - יא

א.  למבנה הפרשה

אברבנאל, מקשה:

מה ראה מסדר הפרשיות לעשות התחלת הסדר הזה במכת הארבה, כי הנה המקום הזה אינו התחלת המכות. (וגם לפי הסימנים שנתן בהם ר' יהודה בהגדת פסח "באח"ב" – התחלתו במכת הברד, ומה אם כן התחלת הסדר הזה במכת הארבה?)

נסה לענות לקושיתו ולמצוא את הקו החדש המתחיל במכת הארבה, המבדיל בין המכות האחרונות לקודמות!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר