גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה בסידור המשפטים

ב.

"מכה איש ומת"

ג.

"והאלוהים אנה לידו"

ד.

"וכי יזיד" וכו' - שאלות ברש"י

ה.

המזבחות היו מקומות מקלט

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת משפטים
שנת תשי"א

משפטים

שמות פרק כא, פסוקים יא - יח

א.  שאלה בסידור המשפטים

הערה: בשאלה זו ראה דברי ראב"ע, שנאמרו כהקדמה לפרשתנו פסוק ב':

ד"ה כי תקנה:  אומר לך כלל לפני שאחל לפרש, כי כל משפט או מצוה כל אחד עומד בפני עצמו, ואם יכולנו למצוא טעם למה דבק זה המשפט אל זה, או זאת המצוה אל זאת, נדבק בכל יכולתנו, ואם לא יכולנו, נחשוב כי החסרון בא מחוסר דעתנו.

אברבנאל, שואל (וכן נתקשו בשאלה זו כמה מפרשים):

למה הכניס הכתוב דין "וגונב איש ומכרו" (פסוק ט"ז) בין "מכה אביו ואמו" (פסוק ט"ו) לבין "ומקלל אביו ואמו" (פסוק י"ז)?

עיין תשובת רב סעדיה גאון, המובאת בדברי ראב"ע, פסוק ט"ז ד"ה וגונב, והמובאת גם בדברי רמב"ן, פסוק ט"ו:

ד"ה ומכה אביו ואמו מות יומת: ...והגאון רב סעדיה אמר כי הכניס דבר הגונב איש ביניהן, בעבור כי על הרוב הנגנבים הם קטנים ויגדלו במקום אחר ולא יכירו אבותם ויבוא שיכום ויקללום, ולכן ראוי להעניש הגנב במיתה כהם, כי העונש הוא עליו.

(שים לב: בחומשים הוצאת "חורב" או "שוקן" נפלה טעות דפוס גם בדברי ראב"ע, גם בדברי הרמב"ן וצריך להיות בשניהם "כי הנגנבים הם קטנים" ולא "הגנבים".)

1.

מהי חולשת תשובתו של רב סעדיה גאון?

2.

התוכל למצוא תשובה אחרת לשאלה זו, ולהסביר יחד עם זה את מבנה כל הפסקה י"ב-י"ז?

3.

לדעת כמה מפרשים יש לראות את פסוק י"ג כמאמר מוסגר. הסבר למה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר