גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

בביאור "ולא אותי קראת" וכו'

ג.

"שה עולותיך"

ד.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת ויקרא
שנת תשכ"ו

הפטרה

ישעיהו פרק מג, כא - פרק מד, כג

א.  שאלות מבנה

לדעת אברבנאל (וכן לדעת כמה פירושים של זמננו) מהוים הפסוקים מ"ג כ"א-מ"ד ה' יחידה אחת.

הסבר, מה המאחד אותם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר