גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

ה' "מכר" את ישראל

ג.

תמיהות מתקיימות

ד.

"ואמר אליהם"

ה.

עבדות מצרים - על עוון

ו.

חוקים ומשפטים

פרשת אחרי מות - קדושים
שנת תשכ"ו

הפטרת קדושים כמנהג ספרד

יחזקאל פרק כ, א

א.  שאלות כלליות

1.

השוה את פרקנו (כולו) להפטרת פרשת פרה (יחזקאל ל"ו ט"ז-ל"ו).

מה הדומה ומה השונה בין שתי ההפטרות?

2.

על שני מיני חילול ה' (ומצוותיו) מדובר בפרקנו. מה ההבדל שביניהם?
(סמן את הפסוקים שבהם מדובר ב"חילול" מכל סוג!)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר