גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"ואת אחיכם קחו"

ד.

שאלות סגנון

פרשת מקץ
שנת תשי"ב

לקראת הירידה השניה למצרים

בראשית פרק מג

א.  שאלות כלליות

1.

מה הגורמים שהניעו את יעקב לקבל את הצעת יהודה (מ"ג ח'), ולמה לא סמך על דברי ראובן והצעתו (מ"ב ל"ז)?

2.

פסוק י"ד

"וְשִׁלַּח לָכֶם אֶת אֲחִיכֶם אַחֵר וְאֶת בִּנְיָמִין"

הסבר, למה נמנע יעקב מלהזכיר את בנו שמעון האסור במצרים בשמו?

3.

אברבנאל, מקשה:

למה ציוה יוסף לשים כסף איש בפי אמתחתו ואת גביע הכסף באמתחת בנימין. כי הנה הגביע היה צריך לענין התחבולה, אבל הכסף לא היה צורך בו, כי עוד מעט היו עתידין לחזור ואז יתן להם כסף וזהב כרצונו?

נסה לישב שאלתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר