גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פסח מצרים במדרש

ב.

בטעם מצוות "משמרת" בפסח מצרים

ג.

מצות

פרשת תזריע
שנת תשכ"ז

פרשת "החדש הזה לכם"

שמות פרק יב, פסוקים א - כ

א.  פסח מצרים במדרש

פסוק ג'    

"דַּבְּרוּ אֶל כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ הַזֶּה
וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה..."

פסוק ו'

"וְהָיָה לָכֶם לְמִשְׁמֶרֶת עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה
וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם"

מכילתא:

(ג)"בעשור לחדש הזה" – להוציא פסח דורות, שפסח מצרים מקחו מבעשור ופסח דורות מקחו כל הזמן.

(ה) מפני מה הקדים לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים? היה ר' מתיא בן חרש אומר: (יחזקאל ט"ז ח') "ואעבור עליך ואראך והנה אתך עת דודים". (ז') "שדיך נכונו ושערך צמח ואת עירום ועריה" – עירום מכל מצוות. נתן להם הקב"ה שתי מצוות: דם פסח ודם מילה, שיתעסקו בהם כדי שיגאלו, שנאמר (יחזקאל ט"ז ו') "ואעבר עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי". ואומר (זכריה ט') "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו". לכך הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ד' ימים.

1.

כיצד למדו מפסוק ג' שמצות לקיחת השה לקרבן פסח בעשירי היא רק בפסח מצרים, ואילו פסח דורות מקחו כל הזמן?

2.

הסבר את הרעיון הכלול בדרשת מתיא בן חרש ("... שיתעסקו בהם כדי שיגאלו").

3.

היכן מצינו בדרשות חז"ל (או רש"י) שדורשים מילת "עירום" במקרא באותו מובן מושאל כפי שהוא נדרש כאן?

4.

השוה את הפסוקים המובאים בדרשת ר' מתיא בן חרש למקורם ביחזקאל ט"ז. מה ההגיון בסדר הפסוקים שם, ומה ראה הדורש לשנות מסדרם בדרשתו?

5.

האם לומד הדרשן את הפסוק מזכריה כפשוטו או סטה מפשוטו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר