גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למיקומו של פרקנו

ב.

שני וידויי הכהן - שאלות ברש"י

ג.

סדר הוידוי

ד.

"כי ביום הזה יכפר" וכו'

פרשת אחרי מות
שנת תשי"א

יום הכפורים - סדר העבודה

ויקרא פרק טז

א.  למיקומו של פרקנו

בעל שם עולם, מקשה:

מפסוק א' של פרקנו נראה, שנאמר פרקנו מיד אחר מות שני בני אהרן. ולמה לא בא פרקנו מיד לאחר פרק י' בפרשת שמיני?

נסה לענות לשאלתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר