גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בענין המרגלים ששלח משה

ב.

"וישלח יהושע" - אימתי, ומדוע

ג.

הארץ ויריחו

ד.

בביאור "ותקח האשה - ותצפנו"

ה.

"ידעתי וכו'" - שלוש טענות

ו.

הגדרת "אימה"

ז.

"וימס לבבנו" - שני שלבים

ח.

ביאורי מילים

פרשת שלח לך
שנת תשכ"ו

הפטרה

יהושע פרק ב

א.  בענין המרגלים ששלח משה

בענין המרגלים ששלח משה (במדבר י"ג) חולק הרמב"ן על דעת רבותינו (המובאת גם ברש"י י"ג ב') וטוען טענות עקרוניות נגד תפישתם.

(עיין דבריו בתחילת פרשת שלח).

לתפישתו המנוגדת לתפישת חז"ל מביא הוא את פרקנו כאחת ההוכחות החזקות.

עיין בדברי הרמב"ן שם והסבר, במה מסייע פרקנו לתפישתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר