גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

זיהוי "ארבעה אנשים"

ב.

"וה' השמיע" - מבנה תחבירי

ג.

הדגשת "המצורעים האלה"

ד.

הצעת העבד והוצאתה לפועל

ה.

בחטאו של השליש

ו.

שתי הבנות ב"ביום השמיני לטהרתו"

פרשת מצורע
שנת תשכ"ז

הפטרה

מלכים ב פרק ז

א.  זיהוי "ארבעה אנשים"

פסוק ג'

"וְאַרְבָּעָה אֲנָשִׁים הָיוּ מְצֹרָעִים פֶּתַח הַשָּׁעַר"

סנהדרין ק"ז:      

א"ר יוחנן: גחזי ושלושת בניו.          

רש"י:    

ד"ה וארבעה אנשים: גחזי ובניו.

מלבי"ם:

ד"ה: וארבעה אנשים: פירשו חז"ל שהיו גחזי וג' בניו, כי מצורעים אחרים רפא אלישע, כל שכן מנעמן, וכמו שנראה מדברי הנערה...                

1.

מה הוכחה בדברי הנערה שאלה היו גחזי ובניו?

2.

מקובלנו שאין רש"י מביא אחד מן הזהויים שמזהה המדרש אישים במקרא, אלא אם כן יש קושי בפסוק.

מהו הקושי הלשוני בפסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר